Avtoimtahan

Bilet 9

dəqiqə
saniyə

1. Bu nişan nəyi bildirir?
2. Sürücülərin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ hansı hallarda altı ay müddətində məhdudlaşdırılır?3. Hansı trayektoriyalarda hərəkəti davam etdirə bilərsiniz?
4. Hansı hallarda hərəkət xüsusi qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir?

5. Yolun sol kənarı tərəfdən geriyə dönmək üçün hərəkət hissəsinin eni kifayət qədər olmadıqda Siz hansı vəziyyətdən manevr etməlisiniz?
6. Geriyə dönməni kim düzgün yerinə yetirir?

7. Nişan altındakı lövhəcik nəyi göstərir?8. Avtomobil qismən yükləməylə yedəyə alınan halda sərnişinlər harada yerləşə bilərlər?9. Kimə hansı istiqamətə getməyə icazə verilir?
10. Hansı şəkildə sağa dönmə düzgün aparılır?